Missie

Missie

In het licht van de grondslag van de school willen wij de missie van onze school als volgt omschrijven:

Onze school verzorgt christelijk onderwijs op reformatorisch grondslag ten behoeve van ouders die bij de doop van hun kind(eren) beloofd hebben hun kind(eren) een christelijke opvoeding te zullen geven en christelijk onderwijs te laten volgen. De VVOGG in Krimpen aan den IJssel neemt dan ook de Bijbel als norm voor hun houding ten opzichte van God, de naaste en de schepping en stelt zich ten doel leerlingen gedegen kennis bij te brengen door middel van pedagogisch en didactisch verantwoord onderwijs. Vanuit deze levenshouding bieden wij in een veilige omgeving kinderen kwaliteitsonderwijs aan en begeleiden hen in hun ontwikkeling tot zelfstandige, verantwoordelijke en sociaalvaardige mensen. 

© 2024. Jacobus Koelmanschool. Realisatie: Omega2